Nyomtatás

Tanulói programok – tanácsadás és kompetencia-fejlesztő tréningek diákoknak

Tanulói tréning a pályaorientációs-, életpálya-tervezési és munkavállalói kompetenciák fejlesztésre

Az életpálya-tervezés, mint tevékenység azért különösen fontos, mert az egyén a saját ambícióinak, illetve lehetőségeinek ismertében tudatosan, tervszerűen tudja alakítani a saját sorsát. A tréning tematikája úgy került kialakításra, hogy a fiatalabb korosztályok számára (12-16 évesek) inkább az önismereti elemek, az idősebbek számára (17-19 évesek) inkább az életpálya-tervezési (továbbtanulási, munkavállalási, önmenedzselési) programelemek (feladatok, gyakorlatok) kerültek kihangsúlyozásra. Az életpálya-tervezésben a tréning, mint cselekvésorientált módszer azért hatékony, mert a résztvevők képessé válnak a hatékony csoportmunkára; valamint a diákok olyan új ismereteket sajátíthatnak el – nem elméleti, nem hagyományos módon, − mely a valósághoz hasonlatos közegben valósul meg.

Tanulásmotiváció, tanulásmódszertan tréning

A tréning célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a számukra hatékony tanulásmódszertanokat. Megismerjék önmagukat a tanulási képességek, valamint a lehetőségeik szempontjából. Elérjék a társadalmi beilleszkedést, az önfenntartást segítő képességek/végzettségek megszerzéséhez szükséges önálló tanulási motivációt. A tréning keretében nemcsak az esetleges elakadások okainak feltárása történik meg; a diákok megismerhetik a saját egyéniségükhöz, tanulási stílusukhoz leginkább illeszkedő tanulási technikákat is.

Konfliktus-kezelési tréning diákoknak

A tréning keretében a résztvevő fiatalok megismerik a saját konfliktus-kezelési stratégiáikat, viszonyukat a konfliktusokhoz. A foglalkozások keretében hatékony eszközöket kapnak a konfliktusok kezeléséhez, elsajátítják a különböző alternatív konfliktus-kezelési technikákat és fejlődik a konfliktus-kezelési készségük.

Önértékelés, önkép-fejlesztés, szociális és társas kompetenciák fejlesztése

A tréning célja, hogy a résztvevő fiatalok képessé váljanak az alapvető társadalmi és egyéni viselkedési elvárások megértésére, azok alkalmazására, valamint pozitívan tudják alakítani az önképünket. Ezen túl legyenek képesek a konkrétabb célok és a jövőképük megalkotására, a szilárd bizalom megalapozására a képességeikben, valamint tudatosuljanak az egyéniségükben meglévő lehetőségeikben. A tréning kulcsfogalmai: biztatás, lelkesítés, támogatás és a közös örömök.

Mentálhigiénés foglalkozások fiataloknak

A programok céljaa tinédzserkori problémák megbeszélése, az egészségmegőrzés és fejlesztés, valamint a káros szokásokhoz, káros szenvedélyekhez kapcsolódó prevenció. A foglalkozások alkalmával az egészségneveléssel kapcsolatos információk tudatosításán túl − pszichés készségeket is fejlesztünk, melyek védő szerepet játszanak azokkal a negatív hatásokkal szemben, aminek a gyermekek, fiatalok ki vannak téve a fejlődésük során.

Egyéni pályaválasztási tanácsadás

A szolgáltatás célcsoportja elsősorban a pályaválasztás előtt álló általános és középiskolás fiatalok, illetve mindazok, akik még nem választottak szakmát, vagy továbbtanulási irányt, és nincs munkaerő-piaci tapasztalatuk. A tanácsadás célja a fiatal:

−     Pályaválasztási döntésének előkészítése (pályaorientáció)

  • Pályaismereteinek bővítése,
  • Személyes képességeinek és érdeklődésének felmérésre (az adottságainak, kompetenciáinak, kulcsképességeinek, irányultságának feltárása),
  • Önismeretének fejlesztése,
  • Pálya-specifikus képességigényeinek megismertetése,
  • Saját példaképének kialakítása,

−     Pályatervezésének segítése, hozzájárulás az egyéni pályaterv kialakításához,

−     Adottságainak, kompetenciáinak, képességének, érdeklődésének és a munkaerő-piaci keresletnek megfelelő képzési, továbbképzési vagy átképzési lehetőség felkutatása, támogatás az iskolaválasztásban, felvételi felkészítés, jelentkezéssel kapcsolatos adminisztráció segítése.

További információk kérhetőek kapcsolattartónktól:

Vizbor Margó

Telefonszám: +36-30/569-8683

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.