Nyomtatás

Foglalkoztatás fejlesztése, munkaerő-piaci szolgáltatások

A Fiatalok Mentorai Egyesület a TÁMOP-2.6.2-es projekt keretében a munkaerő-piaci szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódó önértékelést sikeresen végrehajtotta, minőségirányítási rendszere tartalmazza az alábbi szolgáltatási sztenderdekre vonatkozó feltételeket, illetve referencia-tanúsítással rendelkezik az alábbi szolgáltatások nyújtása terén:

−     Munkaerő-piaci információk nyújtása munkáltatóknak

−     Munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtása munka iránt érdeklődőknek

−     Egyéni munkatanácsadás

−     Pályatanácsadás – Pályaválasztási tanácsadás

−     Munkaerő-piaci mentori szolgáltatás

−     Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás

−     Álláshelyek feltárása, munkáltatói kapcsolatok erősítése.

Szolgáltatásainkról a referencialevelet innen érheti el.

Munkaerő-piaci és foglalkozási információkat nyújtunk munkáltatóknak, − annak érdekében, hogy ezek segítségével kielégíthessék munkaerőigényüket. A szolgáltatás célja továbbá, hogy hozzájáruljon a foglalkoztatás költséghatékonyságához, az atipikus foglalkoztatási formákban rejlő foglalkoztatási potenciál kihasználásához, valamint a munkahelyi sokszínűség előmozdításához.

Munkaerő-piaci és foglalkozási információkat nyújtunk munka iránt érdeklődőknek, hogy ügyfeleink tájékozottabbak legyenek a munkaerő-piaci intézményrendszerről és szereplőkről, a munkát keresőknek nyújtható támogatások-, szolgáltatások lehetőségeiről és az igénybetétel feltételeiről, eljárásrendjeiről − annak érdekében, hogy az információk birtokában gyorsabban és hatékonyabban tudjanak élni a lehetőségeikkel.

Egyéni munkatanácsadást nyújtunk annak érdekében, hogy az álláskeresők, inaktív személyek esetében személyre szabottan feltárjuk, vizsgáljuk és értékeljük az ügyfeleink elhelyezkedését akadályozó körülményeket, valamint ezek megszüntetésére és az elhelyezkedésre irányuló terv készüljön.

Pályaválasztási tanácsadással állunk rendelkezésére azoknak a fiataloknak, akiknek az egyéni kompetenciáikhoz, életpálya-elképzeléseikhez illeszkedő pálya, vagy a pályaválasztást célzó továbbtanulási lehetőségek kiválasztásában kell támogatást, segítséget nyújtanunk.

Munkaerő-piaci mentori szolgáltatásunk nyújtásának célja a hátrányos helyzetű, aktív korú, nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci helyzetének javítása, a munkavállalásuk és munkahely megtartásuk elősegítése.

A mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadások, szolgáltatások célja, hogy a már működő mikro-, kis- és középvállalkozások ismereteinek bővítése révén hozzájáruljon a munkavállalói létszám megőrzéséhez, növekedéséhez, illetve a vállalkozások stabil működésének megteremtéséhez, fejlődésének elősegítéséhez.

Az álláshelyek feltárása, munkáltatói kapcsolatok erősítése szolgáltatásunk célja, hogy hozzájáruljon Egyesületünk és a munkáltatók kapcsolatának erősödéséhez, ez által a munkahelyek hatékonyabb feltárásához, illetve a kapcsolatfelvétel és információcsere révén szorosabb együttműködés alakuljon ki a szervezetünk és a munkáltatók között.

További információk kérhetőek kapcsolattartónktól:

Vizbor Margó

Telefonszám: +36-30/569-8683

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.