Nyomtatás

Fiatalok mentorálása, oktatásból való lemorzsolódásuk megakadályozása

Szervezetünk filozófiájában és munkatársaink, szakértőink, illetve önkénteseink munkájának középpontjában mindig is a fiatalok, főként a középiskolások és fiatal felnőttek álltak, állnak. Az elmúlt négy évben számos olyan fejlesztésben részt vettünk szakértőink által, amely kifejezetten a fiatalok képzésben tartásához, valamint az állás nélküli fiatalok mentorálásához kapcsolódik.

Hátrányos és halmozottan hátrányos fiatalok mentorálása, felzárkóztatása, szakmához juttatása, iskolarendszerből való kiesésének megelőzése vagy visszavezetése az iskolarendszerbe

A 2013. és 2014. évben több szakképző intézményben tanácsadói, tréneri és szakmai szolgáltatásokat nyújtottunk − Európai Uniós pályázati finanszírozású pályázati programokban:

A TÁMOP-3.3.10-es, a TÁMOP-3.3.9-es és a TÁMOP-3.1.4.C projektek megvalósításban vettek részt szakértőink, tanácsadóink, ahol hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok mentorálásának támogatásában, illetve pedagógusok felkészítésében tevékenykedtek a következő tréningekkel: mentorálás mestersége, tanulás tanítása, pályaorientáció, a 9. osztályok beszoktatásának módszertana, az átmenet megkönnyítése.

Szakembereink az intézmények számára számos módszertani anyag elkészítésében vettek részt: a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára személyre szabott mérés-értékelés és visszacsatolás; a családokkal, szülőkkel való kapcsolattartás megerősítésének módszertana; az intézményi partnerségek megerősítése; a tehetséggondozás, a felzárkóztatás és a szakmához juttatás támogatásának módszertani fejlesztései terén.

Szakértőink a szolgáltatásokat a hátrányos helyzetű tanulók iskolarendszerből való lemorzsolódásnak, kiesésének megelőzéséhez kapcsolódóan a nemzetközi trendek és jó gyakorlatok figyelembevételével fejlesztették és ajánlották. Mindig testre szabottan az adott intézménynél, így minden megvalósított projekt részletes adatelemzéssel és részletes célmeghatározással indult – az adott régióhoz, a munkaerő-piaci helyzethez, az adott probléma méretéhez és a fiatalok felkészültséghez, életkori sajátosságaihoz igazodóan.

 

Szakértőink és szakmai partnerszervezetink által az alábbi módszertanokkal rendelkezünk:

  1. Saját, egyéni mentorálási megközelítés (kapcsolódó teljes körű segédanyaggal, tréning programmal és szupervíziós támogatással)
  2. Módszertani anyagok a hátrányos helyzetű fiatalok tehetséggondozásában, felzárkóztatásában, szakmához juttatásában.
  3. Az elmúlt időszakban háttérbe szorult a fiatalok családjaival való kapcsolattartás, a mi megközelítésünk alapvetően épít a családokra, szülőkre és azok bevonására.
  4. Pályaorientációs, életpálya-tervezési, álláskeresési technikákhoz és állásba helyezéshez kapcsolódó tanácsadási, felkészítési módszertan.
  5. A fiatalok kortársainak segítségére épülő támogatási rendszer: meggyőződésünk, hogy a saját korosztályban levők egymásnak tudnak igazán segíteni a lemorzsolódás, korai iskolaelhagyás megelőzésében, a korosztályos kapcsolatok megerősítése, a közösségépítés az egyik kulcsa a NEET fiatalok motivációjának megerősítésében, valamint a munka vagy a képzés világába történő visszavezetésében.

További információk kérhetőek kapcsolattartónktól:

Vizbor Margó

Telefonszám: +36-30/569-8683

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.