Nyomtatás

Ügyvezető elnök

 

Szymczak Judit ügyvezető elnök

Fiatalok Mentorai Egyesület

Bemutatkozás

Születésem óta élek Szolnokon, ahol magyar-ének szakos általános iskolai tanárként kezdtem a pályámat, majd a Jászberényi Klapka György Szakközép- és Szakképző Iskolába kerültem, ahol a tanítás mellett pályaorientáció keretében önismereti, kommunikációs modulok vezetése, osztályfőnöki munkaközösség vezetése, tankönyv és tananyagfejlesztés tartozott a feladataim közé.

1997 óta a munkám ismét Szolnok városához köt. Közel tíz évig a Városi Kollégium pedagógiai igazgatóhelyetteseként belső továbbképzéseket szerveztem. Feladataim közé tartozott még a belső ellenőrzési-értékelési rendszer és a minőségfejlesztési tevékenységek irányítása, az önfejlesztő kollégiumi munkával kapcsolatos irányító és szakmai fejlesztések koordinálása, a szakmai munkaközösségek tevékenységeinek segítése és a pályázatokkal kapcsolatos munka is.

2002 - től néhány évig utazásszervezéssel idegenvezetéssel foglalkoztam, emellett felnőttoktatást és oktatási szakértői munkát végeztem.

2008-ban visszakerültem a közoktatásba, a Szolnoki Szolgáltatási Szakközép és Szakiskolába, ahol oktatásszervezési igazgatóhelyettes és minőségügyi vezető lettem. A közismereti tantárgyak gondozása mellett oktatási tevékenységek szervezése, a minőségirányítási rendszer működésének irányítása, szervezése és a pályázatokkal kapcsolatos teendők kerültek a hatáskörömbe.

2012-ben vettem át a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet irányítását. Három éven át, az intézmény megszűnéséig igazgatóként vezettem az intézetet.

Megszűnése után a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola intézményegység vezetője lettem, ahol a felnőttoktatás szervezése lett a szakterületem. Majd 2015. júliusa óta a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum minőségügyi menedzsereként dolgozom. A pedagógiai szakmai munka támogatása és a centrum belső értékelési rendszerének működtetése a feladatom.

Eddig végzett tevékenységeim során jártasságot szereztem pedagógus továbbképzések szervezésében, megtartásában, tréningek vezetésében, lebonyolításában, tréningek anyagának, tematikájának fejlesztésében, hallgatói segédanyagok összeállításában, tréneri útmutatók készítésében, szakértői, tanácsadói feladatok végzésében tréning jellegű képzések lebonyolításában, pedagógusok szakvizsgára való felkészítésében, a nevelési-oktatási intézmény hatékony működtetésében, nevelési-oktatási intézmény szervezetfejlesztésében, tanügy-igazgatási ismeretek, modulok oktatásában.

Összességében 15 éves tréneri és 13 éves képzésfejlesztői gyakorlattal, tanácsadói, szakértői tapasztalatokkal, magas szintű lengyel és középszintű orosz nyelvtudással rendelkezem.

2015. 09. 04. óta felkérésre lettem a Fiatalok Mentorai Egyesület ügyvezető elnöke. A tagság 3 évre szavazott bizalmat nekem. Ennek azért is örültem, mert a hátrányos helyzetű fiatalokkal való foglalkozás mindig is a munkakörömbe tartozott. A felzárkóztatás mellett a tehetséggondozás éppen úgy fókusza volt fejlesztő munkámnak.

A TÁMOP projekteknek köszönhetően részt vettem a TÁMOP-3.3.9-es és TÁMOP-3.33.10-es pályázatok mentori kézikönyvének kifejlesztésében, a kapcsolódó mentor felkészítések tananyagainak elkészítésében, majd számos oktatási intézményben készítettem fel a mentorokat a fiatalokkal való egyéni bánásmódra. Vezetőként a szakképző intézmények HH-s és HHH-s tanulóinak fejlesztésében, felkészítésében vezetői szintű programcsomagokat is állítottam össze.

Az egyesületi tevékenység lehetőséget teremt arra, hogy az eddig szerzett tapasztalataimat megoszthassam, kamatoztathassam az egyesület céljainak elérése érdekében.

Publikációim:

Minőség és közoktatás az 1998-as konferencia kötete

Minőségfejlesztés a kollégiumban – egy kísérlet első lépései

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1. projektjének kiadványai:

A pedagógiai szakmai szolgáltatás rendszere Lengyelországban

A pedagógiai szakmai szolgáltatás lehetséges feladatrendszere

Módszertani kézikönyv a Módszertani Gyakorló Intézményi Hálózat számára a TÁMOP-3.3.13-13/1 azonosító számú "Eötvös József Program Pedagógiai szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló" projekt keretében