Nyomtatás

Partnereink a civil, nonprofit és állami szektorból

Fejér Megyei Önkormányzat

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.

Telefon: +36-22/522-500

 

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefon: +36-22/510-316

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Fejér Megyei Civil Információs Centrum (CIC)

8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.

Telefonszám:+36-22/504-201

 

Civil Centrum Közhasznú Alapítvány

8000 Székesfehérvár, Várkörút 44.

Telefon: +36-30/458-7207 

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Pirkadattól Alkonyatig Alapítvány

8000 Székesfehérvár, Zámoly u. 78.

Telefon: +36-30/642-1593

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nyomtatás

Rendezvények szervezése, lebonyolítása

Családi Napok szervezése és lebonyolítása Székesfehérváron

Egyesületünk a korábbiakban két alkalommal egész napos családi rendezvényeket szervezett Székesfehérváron, mely programok részint közösségépítő jellegűek, részint pedig a családi modellt népszerűsítő események voltak. Elsődleges célunk az volt, hogy a családoknak színvonalas, érdekes és tanulságos közös programokat biztosítsunk, melyekkel szervezetünk tevékenységeinek alapértékeit is közvetíteni tudjuk.

Ezekkel a programokkal olyan elfoglaltságokat kínáltunk, amelyek a különböző életkorú és érdeklődésű családtagok mindegyike számára vonzó, érdekes időtöltést jelenthetett. Annak érdekében, hogy minden résztvevő jól érezze magát és sikerélményeket szerezhessen, a tevékenységeket életkor szerint differenciáltuk. Nagy sikere volt a felnőtteket érintő „kényeztető-programoknak”: frissítő masszás, tanácsadások különböző témákban (párkapcsolati-, mentálhigiénés-, karrier és munkavállalási). A játékok, a játékos vetélkedők és feladatok között legnagyobb sikere lufi bohócoknak és az arcfestőknek volt, illetve a kézműves programoknak (bőrművesek, csuhé bábu készítők), melyhez a szülők is szívesen bekapcsolódtak.

Nyomtatás

Pedagógus továbbképzés

Pályaorientáció, életpálya-tervezés módszertana pedagógusoknak – 30 órás pedagógus továbbképzés

A továbbképzés célja: a résztvevők megismerhessék, hogy az oktatási intézmények milyen módon segíthetik hatékonyan pályaorientációval, életpálya-tervezéssel tanulóikat a továbbtanulásban, valamint a sikeres munkaerő-piaci érvényesülésben.

A továbbképzés célcsoportjai: elsősorban tanítók, általános és középiskolai tanárok, szakoktatók, gyakorlati oktatók, továbbá pszichológusok és szociálpedagógusok.

A program főbb témái:

-        Bevezetés (ismerkedés, bemutatkozás, elvárások, hozzájárulások, képzési program ismertetése)

-        A pályaorientáció fogalmának meghatározása

-        Az önismeret, az öndefiníció elemei

-        Pályaismereti alapok; életpálya-tervezés

-        Az önmenedzselés, önmenedzselési technikák

-        Munkaerő-piaci alapismeretek

-        A pályaorientációs intézményhálózat, kapcsolatok és partnerek

-        Üzemlátogatás, saját élmény feldolgozása.”

További információk kérhetőek kapcsolattartónktól:

Vizbor Margó

Telefonszám: +36-30/569-8683

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nyomtatás

Tanulói programok – tanácsadás és kompetencia-fejlesztő tréningek diákoknak

Tanulói tréning a pályaorientációs-, életpálya-tervezési és munkavállalói kompetenciák fejlesztésre

Az életpálya-tervezés, mint tevékenység azért különösen fontos, mert az egyén a saját ambícióinak, illetve lehetőségeinek ismertében tudatosan, tervszerűen tudja alakítani a saját sorsát. A tréning tematikája úgy került kialakításra, hogy a fiatalabb korosztályok számára (12-16 évesek) inkább az önismereti elemek, az idősebbek számára (17-19 évesek) inkább az életpálya-tervezési (továbbtanulási, munkavállalási, önmenedzselési) programelemek (feladatok, gyakorlatok) kerültek kihangsúlyozásra. Az életpálya-tervezésben a tréning, mint cselekvésorientált módszer azért hatékony, mert a résztvevők képessé válnak a hatékony csoportmunkára; valamint a diákok olyan új ismereteket sajátíthatnak el – nem elméleti, nem hagyományos módon, − mely a valósághoz hasonlatos közegben valósul meg.

Tanulásmotiváció, tanulásmódszertan tréning

A tréning célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a számukra hatékony tanulásmódszertanokat. Megismerjék önmagukat a tanulási képességek, valamint a lehetőségeik szempontjából. Elérjék a társadalmi beilleszkedést, az önfenntartást segítő képességek/végzettségek megszerzéséhez szükséges önálló tanulási motivációt. A tréning keretében nemcsak az esetleges elakadások okainak feltárása történik meg; a diákok megismerhetik a saját egyéniségükhöz, tanulási stílusukhoz leginkább illeszkedő tanulási technikákat is.

Konfliktus-kezelési tréning diákoknak

A tréning keretében a résztvevő fiatalok megismerik a saját konfliktus-kezelési stratégiáikat, viszonyukat a konfliktusokhoz. A foglalkozások keretében hatékony eszközöket kapnak a konfliktusok kezeléséhez, elsajátítják a különböző alternatív konfliktus-kezelési technikákat és fejlődik a konfliktus-kezelési készségük.

Önértékelés, önkép-fejlesztés, szociális és társas kompetenciák fejlesztése

A tréning célja, hogy a résztvevő fiatalok képessé váljanak az alapvető társadalmi és egyéni viselkedési elvárások megértésére, azok alkalmazására, valamint pozitívan tudják alakítani az önképünket. Ezen túl legyenek képesek a konkrétabb célok és a jövőképük megalkotására, a szilárd bizalom megalapozására a képességeikben, valamint tudatosuljanak az egyéniségükben meglévő lehetőségeikben. A tréning kulcsfogalmai: biztatás, lelkesítés, támogatás és a közös örömök.

Mentálhigiénés foglalkozások fiataloknak

A programok céljaa tinédzserkori problémák megbeszélése, az egészségmegőrzés és fejlesztés, valamint a káros szokásokhoz, káros szenvedélyekhez kapcsolódó prevenció. A foglalkozások alkalmával az egészségneveléssel kapcsolatos információk tudatosításán túl − pszichés készségeket is fejlesztünk, melyek védő szerepet játszanak azokkal a negatív hatásokkal szemben, aminek a gyermekek, fiatalok ki vannak téve a fejlődésük során.

Egyéni pályaválasztási tanácsadás

A szolgáltatás célcsoportja elsősorban a pályaválasztás előtt álló általános és középiskolás fiatalok, illetve mindazok, akik még nem választottak szakmát, vagy továbbtanulási irányt, és nincs munkaerő-piaci tapasztalatuk. A tanácsadás célja a fiatal:

−     Pályaválasztási döntésének előkészítése (pályaorientáció)

  • Pályaismereteinek bővítése,
  • Személyes képességeinek és érdeklődésének felmérésre (az adottságainak, kompetenciáinak, kulcsképességeinek, irányultságának feltárása),
  • Önismeretének fejlesztése,
  • Pálya-specifikus képességigényeinek megismertetése,
  • Saját példaképének kialakítása,

−     Pályatervezésének segítése, hozzájárulás az egyéni pályaterv kialakításához,

−     Adottságainak, kompetenciáinak, képességének, érdeklődésének és a munkaerő-piaci keresletnek megfelelő képzési, továbbképzési vagy átképzési lehetőség felkutatása, támogatás az iskolaválasztásban, felvételi felkészítés, jelentkezéssel kapcsolatos adminisztráció segítése.

További információk kérhetőek kapcsolattartónktól:

Vizbor Margó

Telefonszám: +36-30/569-8683

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.