Nyomtatás

Bemutatkozás

A Fiatalok Mentorai Egyesület a 2008-ban megalakult Fejér Paktum Egyesület jogutódjaként – megőrizve és folytatva a korábbiakban megkezdett tevékenységet – a megye munkaerő-piaci helyzetének javulását, foglalkoztatási szintjének emelését és az itt élő emberek életminőségének javítását tűzte ki célul. Fő célkitűzéseink között szerepel egyfajta közvetítő szerep betöltése a munkaerőpiac keresleti (munkaadók) és kínálati (munkavállalók) oldala között annak érdekében, hogy rugalmasabban összehangolhatóak legyenek az egyedi igények.

Mindezek mellett mára az Egyesület elsődleges céljai között szerepelnek olyan oktatási, kompetencia-fejlesztési, tanácsadási és mentorálási tevékenységek, programok működtetése, mellyel szeretnénk elősegíteni a fiatalok sikeres pálya-, és szakmaválasztását, továbbtanulását, valamint munkaerő-piaci érvényesülését: az első munkahely megtalálásával és a munkahelyen való beilleszkedés elősegítésével, vagy az önfoglalkoztatás, vállalkozóvá válás menedzselésével. Deklarált feladataink között szerepel az egyre növekvő tendenciájú középiskolai lemorzsolódás, illetve a pályakezdő fiatalok munkanélküliségének – lehetőség szerinti – megakadályozása vagy csökkentése. Ezzel szeretnénk megelőzni az ún.: NEET állapotot, vagyis hogy sem nem dolgoznak, sem nem tanulnak a fiatalok. Szervezetünk célkitűzései közé emelte a már veszélyeztetett, középiskolából lemorzsolódó NEET fiatalok felkarolását, de a prevenció (különös tekintettel az iskolai felzárkóztatás vagy a tehetséggondozás, valamint a pályaorientáció és életpálya-tervezés) eszközeivel elsősorban a megelőzésen dolgozunk, tevékenykedünk.

A földrajzi, területi − Fejér megyei lehatárolódást átlépve újonnan tervezett programjainkat országszerte szeretnénk megvalósítani. Deklarált stratégiai célunk, hogy több megyében, elsősorban egy nyugati/keleti pólus mentén működjünk a jövőben. Ehhez hozzájárult az is, hogy a szakmai kapcsolati hálónkat több megyében is sikerült már kiépítenünk: egyesületi tagjaink, munkatársaink és önkénteseink tevékenysége nyomán szervezetünk ismertsége több megyében, több helyszínen megalapozásra került. A közelmúltban főként Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megyében, továbbá a fővárosban folytattunk az Egyesületünk számára tagtoborzást, valamint az önkéntesi kör és együttműködési lehetőségek kiépítését.

Szervezeti adatok

KSH (statisztikai száma): 18502040-9499-529-07

Számlaszám: 10918001-00000122-56680002

Számlavezető bank: UniCredit Bank, 8000 Székesfehérvár, Palotai u. 4.

A szervezet nyilvántartási száma: 07-02-0002442

A nyilvántartásba vételről rendelkező jogerős bírósági határozat száma: Pk.60044/2008/4/I,2008.06.19